Privacy verklaring

Wanneer u zich bij het Schaffelaartheater inschrijft om kaartjes aan te schaffen of contact met ons opneemt via een formulier, dan vragen we naar persoonsgegevens. Graag vertellen we u met deze privacy verklaring voor welk(e) doeleinde(n) we dit doen en waarom wij menen daar een gerechtvaardigd belang bij te hebben. Deze verklaring is van toepassing op alle (sub)domeinen van het Schaffelaartheater, waaronder schaffelaartheater.nl. Schaffelaartheater Barneveld B.V.  is de verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens. Zij zijn gevestigd aan het Theaterplein 1, 3772 KX te Barneveld. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen, neem dan contact met ons op via contact@schaffelaartheater.nl t.a.v. dhr. R. de Wilde.
 

Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy en gegevens van onze websitebezoekers vinden wij van groot belang. Daarom zorgen we ervoor dat uw gegevens worden beveiligd en bewaakt tegen misbruik en ongeautoriseerde partijen. Schaffelaartheater bewaart uw gegevens zolang de gegevens mogelijk relevant zijn in verband met de onderstaande doeleinden, met een maximum termijn van 10 jaar.
 

Klachtrecht

Mocht u ondanks onze waarborgen ontevreden zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan staat het u vrij om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen.
 

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken de gegevens om u te informeren over ons productaanbod, om onze diensten te verbeteren en om een goede uitvoering van onze voorstellingen en verhuur van de diverse ruimtes mogelijk te maken. Daarbij kunt u denken aan het automatisch invullen van inschrijfformulieren als uw gegevens bij ons bekend zijn et cetera. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden voor commerciële doeleinden. Indien u nog geen klant van ons bent, zullen wij uw gegevens uitsluitend voor marketingdoeleinden gebruiken na expliciete toestemming.
 

Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we?

Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam, (e-mail)adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de voorstellingen (bijv. de aankoop van entreebewijzen en verhuur van ruimtes) waarvoor u zich heeft aangemeld en eventuele overige informatie die u aan ons verstrekt. Aan de hand van de interesses die u aan ons doorgeeft maken wij een profiel teneinde u effectief te informeren over onze diensten.
 
U kunt uw voorkeuren zelf wijzigen:
 
1. Via contact@schaffelaartheater.nl
2. U kunt telefonisch het formulier ‘wijzig mailvoorkeuren’ aanvragen. U ontvangt dan via e-mail een link naar een formulier waarin u zelf aan kunt geven over welke onderwerpen en producten u geïnformeerd wenst te worden. Tel: +31 (0)342 420858.
 

Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen zowel offline als online persoonsgegevens om onze dienstverlening te verbeteren. Offline doen wij dit wanneer u ons bijvoorbeeld een visitekaartje overhandigt en wij vervolgens uw gegevens verwerken in het systeem. Daarnaast verwerken wij gegevens die u achterlaat op onze website. Schaffelaartheater.nl (en subdomeinen) plaatst geen cookies bij bezoekers. Ook houden we geen informatie de browser deelt. 
 
Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie. 
 

Recht op inzage / rectificatie / verwijdering persoonsgegevens

Bent u klant van het Schaffelaartheater en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw recht van inzage.
 
Als uw persoonsgegevens niet kloppen, dan kunt u het Schaffelaartheater vragen om deze gegevens aan te passen en waar nodig te verwijderen. Indien gewenst kunt u tegen de verwerking bezwaar maken of verzoeken de verwerking te beperken of gegevens over te dragen.
 
Als u van deze rechten gebruik wilt maken, stuur dan een brief naar Schaffelaartheater, Theaterplein 1, 3772 KX Barneveld, e-mail naar contact@schaffelaartheater.nl.
 

Overige

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken die door het Schaffelaartheater up to date worden gehouden.
Het Schaffelaartheater heeft het recht om de inhoud van deze privacy verklaring waar nodig te wijzigen. Wij raden u aan om deze policy met enige regelmaat te lezen, zodat u op de hoogte bent van deze wijzigingen. De laatste wijziging heeft plaats gevonden op: 26 april 2018.