09 Sept
Rabobank en Schaffelaartheater verlengen samenwerking
Op donderdag 9 september jl. werd de samenwerkingsovereenkomst tussen Rabobank Gelderse Vallei en Schaffelaartheater voor drie jaar opnieuw bekrachtigd. Met dit sponsorcontract onderstreept de Rabobank de cruciale lokale en regionale rol van het Barneveldse theater en draagt zij bij aan de ambitie van Schaffelaartheater om haar culturele en maatschappelijke positie verder uit te bouwen.
 
Marcel Wijnen, directeur Coöperatieve Rabobank (Midden Nederland): “Op het gebied van cultuur in Barneveld heeft Schaffelaartheater een unieke positie. De plannen van het theater waarbij er veel aandacht is voor o.a. participatieprojecten en uitbreiding van lokale samenwerkingen, sluit volledig aan bij waar wij als Rabobank voor staan. Wij vinden het belangrijk om juist in deze - nog steeds onzekere - tijd Schaffelaartheater een warm hart toe te dragen. Het vraagt om enorm veel doorzettingsvermogen en creativiteit om het theater draaiend te houden en klaar te stomen voor de toekomst.”
 
Bovenstaande wordt beaamd door theaterdirecteur Ronald de Wilde. “Het zal niemand ontgaan zijn dat ons theater een pijnlijke coronatijd kende. Inmiddels kunnen wij gelukkig weer vooruitkijken. Niet alleen is een mooi programma vastgesteld voor de komende periode, ook hebben wij gekeken naar onze (toekomstige) rol in het culturele speelveld. Hierbij streven wij naar een inclusieve samenleving waarbij cultuur en podiumkunsten voor iedereen in onze leefomgeving toegankelijk is. Wij zijn er trots op dat de Rabobank als maatschappelijke partner ons hierin ondersteunt.”