Twee nieuwe leden gezocht voor het bestuur Stichting Houdstermaatschappij Schaffelaartheater

 

Het Schaffelaartheater is een belangrijke cultuurmaker in Barneveld en wordt geëxploiteerd door Schaffelaar Theater BV, waarvan de aandelen het eigendom zijn van de Stichting Houdstermaatschappij Schaffelaartheater. Het bestuur van deze Stichting functioneert als Raad van Toezicht van Schaffelaar Theater BV.  Zij stelt de directeur aan, houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken binnen Schaffelaar Theater BV.
 

Nadrukkelijk wordt gestreefd naar een evenwichtige diversiteit in de samenstelling van het bestuur, waarbij het streven is dat sprake is van een goede verdeling man/vrouw, leeftijd en overige achtergronden, zoals deskundigheid en ervaring.
 

Omdat het Schaffelaartheater zich nadrukkelijk profileert als een voorziening voor alle inwoners van de gemeente, heeft het de voorkeur dat de leden van het bestuur woonachtig zijn in de gemeente Barneveld of dat anderszins sprake is van een lokale verbondenheid.


We zijn op zoek naar twee nieuwe bestuursleden die samen met de zittende bestuursleden een evenwichtig theaterbestuur vormen. Gezien de ervaringen en competenties van de huidige bestuursleden zijn we op zoek naar:
 
  • een bestuurslid met brede deskundigheid op artistiek & cultuur inhoudelijk gebied;

  • een bestuurslid met brede ervaring op het gebied van ondernemerschap.

 

Gelet op de huidige samenstelling van het bestuur gaat bij gelijke kwaliteiten de voorkeur uit naar een vrouwelijk bestuurslid. 
De maximale zittingstermijn van bestuursleden is 2 x 4 jaar.
Het bestuur vergadert 6-8 keer per jaar, veelal ’s avonds.
Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.
 
Naast een specifiek deskundige inbreng, wordt van leden van het bestuur met name verwacht:
  • affiniteit met het werk van het Schaffelaartheater en een persoonlijke betrokkenheid bij de Barneveldse samenleving; 
  • voldoende tijd en energie om daadwerkelijke inzet te leveren;
  • vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren met oog voor de verschillende taken en verantwoordelijkheden van het bestuur (raad van toezicht) en de directie; 
  • bereidheid om het eigen netwerk actief in te zetten;
  • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
  • sparringpartner kunnen zijn voor de directie.

 

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Herman de Boer, voorzitter van het bestuur, telefoon: 0653180220.
Sollicitaties kunnen worden gericht aan het bestuur Stichting Houdstermaatschappij Schaffelaartheater, via e-mail hermandeboer@hetnet.nl.